Vakantiehuis is gelegen: La Roche-en-Ardenne, Chemin du Pafy 16 E

Het is een vrijstaand vakantiehuis met een ruim privéterras en eigen parkeerplaats. De informatie over het vakantiehuis en de geldende huurprijzen staan vermeld op de website www.genieteninlaroche.be.

Eigenaar van het huis zal ervoor zorg dragen dat het vakantiehuis en het perceel zich in deugdelijke toestand bevinden en dat de accommodatie uitgerust is met een goede inventaris conform de beschrijving op de website.

Aansprakelijkheid huurder

De huurder dient het vakantiehuis en het perceel op een goede en nette wijze te bewonen.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade of vermissing aan het vakantiehuis, perceel, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode zijn ontstaan door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt middels de waarborg van de huurder voor rekening van de huurder hersteld. De huurder dient daarom zelf zorg te dragen voor een passende aansprakelijkheidsverzekering.

De huurder moet steeds de correcte, volledige en actuele informatie verstrekken, in het bijzonder, met betrekking tot de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf. Bij het doorgeven van onjuiste, onvolledige of niet-actuele gegevens aan de eigenaar, zal de huurder instaan voor alle mogelijke gevolgen, alsook de financiële, die hieruit voortvloeien.

De huurder erkent dat de eigenaar niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor diefstal, brand of schade berokkend gedurende het verblijf aan zichzelf, zijn goederen, zijn gasten.

De huurder beschikt over een periode van 4 uur na aankomst en zal ten laatste om 22 uur op de dag van aankomst aangifte doen van elk conformiteitsgebrek van de woning, zijn inhoud of uitrustingen, welke niet overeenkomt met de informatie die vermeld werd op de website. Indien er binnen deze tijdspanne geen melding wordt gedaan, zal dit beschouwd worden als erkenning door de huurder dat de vermeldingen van de woning op de website overeenkomen met de realiteit .

Verblijf in het vakantiehuis

Het vakantiehuis is het gehele jaar beschikbaar voor verhuur.

 • Weekend: vrijdag vanaf 16.00 uur tot zondag 20.00 uur
 • Midweek: maandag vanaf 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
 • Week: vrijdag vanaf 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur of maandag vanaf 16.00 uur tot maandag 10.00 uur

Het vakantiehuis mag niet door meer personen bewoond worden dan 22 personen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht om de huurder de toegang te ontzeggen of € 50,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen.
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
Indien huisdieren zonder toestemming worden meegenomen, heeft de eigenaar of de beheerder het recht de huurder de toegang tot het vakantieobject te weigeren zonder recht op vergoeding voor de huurder.

Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. Buiten mag geen open vuur toegepast worden.

Drinkpartijen, studenten-, vrijgezellenfeesten, … zijn niet toegestaan

Reservering, boeking en betaling vakantiehuis

Na ontvangst van de aanbetaling van (50%) van de huursom, ontvangt de huurder per mail een bevestiging en is de boeking definitief en wordt het vakantiehuis voor de betreffende periode gereserveerd. De rest van het bedrag dient uiterlijk 1 maand voor aanvang huurperiode overgemaakt te zijn. Betaling kan per bank of contant geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van de eigenaar. De aanbetaling dient u over te maken aan Genieten in La Roche met vermelding van uw naam en de huurperiode.

Waarborg

De borgsom bedraagt € 800,00. Deze moet tezamen met het saldo worden voldaan. (De borg wordt binnen 17 dagen na vertrek teruggestort mits er geen schade/vermissingen zijn ontstaan).

De huurder verbindt zich er toe om steeds het onthaal of de eigenaar ten laatste bij vertrek in te lichten over alle mankementen of schade die toegebracht zijn aan de woning, zijn inhoud of zijn uitrustingen. Wanneer de huurder verzuimt aangifte te doen van de gedane schade, beschikt het onthaal of de eigenaar over een tijdspanne van 10 werkdagen vanaf het einde van de huurperiode om een overzicht te geven van alle mankementen of schade die zijn toegebracht door de huurder tijdens zijn verblijf.

Indien het bedrag van de kosten waaraan de eigenaar blootgesteld wordt om de woning, zijn inhoud, zijn faciliteiten, etc. in hun oorspronkelijke staat te herstellen, kleiner is dan het bedrag van de waarborg, zullen deze ingehouden worden op de waarborg. Indien het bedrag van de kosten groter of gelijk is aan het bedrag van de waarborg, dan verbindt de huurder zich ertoe om daarenbovenop het extra bedrag te betalen die verbonden is aan de schade. De eigenaar zal niet aansprakelijk gesteld worden voor een mogelijke achterstand op het vlak van de terugbetaling van de waarborg indien er geen akkoord wordt gevonden tussen de huurder en de eigenaar.

Annulering

De eigenaar kan door omstandigheden de boeking teniet doen.  Eigenaar zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen en binnen 5 werkdagen de reeds gestorte huursom terugbetalen. De eigenaar is niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden.

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Aanbetalingen, worden bij annulering, niet geretourneerd. Wij raden u aan om een annulatieverzekering af te sluiten bij uw bank of verzekeraar.
 • Bij annulering tot 21 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50 % van de huursom in
  rekening gebracht
 • Bij annulering vanaf 21e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom
  verschuldigd.

De huurder dient zelf zorg te dragen voor een passende annulatieverzekering.

Vertrek en eindschoonmaak

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • Bezemschoon
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Afval gesorteerd. Lege flessen en oud papier worden door de gasten meegenomen
 • Dekbedden en eventueel linnengoed opgevouwen aan het voeteneinde
 • Koelkast leeg en schoon
 • Alle eten- en drinkwaren verwijderd.
 • Meubels op hun originele plaats te zetten en gebruikte huishoudapparaten schoon te maken.

Bij niet-naleving van bovenstaande kunnen er extra kosten door de eigenaar aangerekend worden.

De huursom is exclusief eindschoonmaak (€ 250).

De huurder verbindt zich ertoe zich als goede huisvader te gedragen ten opzichte van:

 • De forfaitaire lasten. Deze dekken een normaal verbruik als goede huisvader tijden het verblijf van water, verwarming, elektriciteit in functie van het aantal personen die aangegeven werd bij de boeking. Het gebruik van de voorzieningen voor andere doeleinden dan die van de woning, zoals bijvoorbeeld het opladen van elektrische wagen, zullen aanleiding geven tot extra kosten die hierdoor ontstaan zijn.
 • Het gebruik van de woning waarvoor het bestemd is en de huisregels na te leven, met het oog op het goede verloop van het verblijf, alsook de omgeving (inzake afval, geluid, …) te respecteren.
 • Het parkeren op plaatsen die daarvoor voorzien zijn (enkel aan het petanqueveld) en geen tijdelijke onderkomens (tent, caravan, mobilhome, …) te installeren.
 • Het aantal personen opgegeven in de boeking te respecteren en geen extra gasten te betrekken die niet zijn vermeld tijdens de boeking van de woning.

Bij niet naleving van bovenstaande, kan de huurder toegang ontzegd worden tot de woning of het verblijf afgebroken worden, zonder recht op vergoeding voor de huurder.

 

Contact

Nieuwsgierig of zin om even te genieten van de natuur ?

Wij verwelkomen jullie graag in onze vakantiewoning!

Petra

+32 (0)474 21 56 81
info@genieteninlaroche.be